forebyggende-tandpleje

Forebyggende tandpleje

Grundig tandbørstning alene er allerede et meget stort skridt på vejen, men for virkelig livet igennem at bevare sunde tænder, kræves der endnu mere.

Individuel forebyggende tandpleje:

  • Information og instruktion i korrekt hjemmetandpleje.
  • Fluorbehandling som forebyggende cariesbehandling (huller i tænderne).
  • Rådgivning om kost og medicin i forhold til mundpleje (psykofarmaka, blodtryksmedicin, diabetes mm.)
  • Forebygge og genskabe sunde forhold.